Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě HokejFanShop.cz

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.hokejfanshop.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů.. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů.


Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující
- zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupní smlouva
– objednávka kupujícího je zároveň návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího)..Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Momentem uzavření kupní smlouvy
je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o následných technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v tomto internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.


2. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Na tomto e-shopu můžete nakupovat nonstop. Podmínkou pro naplnění platnosti vaší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Prodávající se zavazuje dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platných na území České republiky. 


3. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijímána prostřednictvím elektronického obchodu nebo osobně, potvrzení objednávky zašleme e-mailem a o odeslání bude kupující  taktéž informován e-mailem. Pokud vám nepřijde kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás prosím kontaktujte.V případě nejasností z naší strany Vás budeme samozřejmě kontaktovat.4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a číslo objednávky.

Pokud dojde ke zrušení objednávky později  má prodávající nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo neprodává. V tomto případě bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.


5. CENA A ZPŮSOB PLATBY

Všechny ceny jsou smluvní a pokud není uvedeno jinak v Kč a s DPH.

Způsob platby:

  • na dobírku při doručení zboží
  • platba předem bankovním převodem

6. BALNÉ A DOPRAVNÉ

Objednané zboží v hodnotě do 2500,-Kč vám zašleme poštou za 150,- Kč nebo přepravní službou PPL za 120,- Kč při odběru zboží na dobírku. Při platbě předem bankovním převodem zboží zašleme za 100,- Kč poštou nebo za 90,-Kč přepravní službou PPL nebo lze zboží vyzvednout osobně na provozovně v Srnojedech, Popkovická 93. Při objednávce nad 2.500,-Kč je doprava zdarma. Ojednané zboží na Slovensko odesíláme pouze při platbě předem. Dopravné účtujeme službou PPL za 250,- Kč, Českou poštou za 500,- Kč.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je kupující povinen neprodleně oznámit e-mailem na adresu rykobito@rykobito.cz Kupující musí sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat prodávajícímu. Pokud převzetí zásilky kupujícím od dopravce je stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky nemá kupující žádný nárok.7. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 3-21 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.


8. VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.9. REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodejci. Za vady vzniklé přepravcem neručíme, je nutné řešit při převzetí zboží (viz. Odstavec balné a dopravné).

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
Neuznána bude reklamace zboží, u něhož došlo k vadám a poškození následkem nesprávného a neodborného užívání, či nesprávným skladováním. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z používání zboží a funkčních vlastností stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Při takto vzniklých vadách na zboží nevzniká nárok na reklamaci.

Postup při reklamaci:
  • informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
  • zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
  • do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu, doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.
10. COPYRIGHT

Veškeré materiály publikované na webových stránkách firmy RYKOBITO.s.r.o. jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny , informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Jakákoliv část webových stránek společnosti (zejména popisy a vyobrazení prodávaného zboží) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv!!!

V případě porušení této právní doložky se vystavujete nebezpečí dle 121/2000 Sb. Upozorňujeme, že pokud zjistíme porušení výše uvedeného předpisu, zcela jistě svých práv využijeme!
11. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT

Firma Rykobito s.r.o. prohlašuje, že veškeré informace o zákaznících považuje za přísně důvěrné a v tomto smyslu s nimi i nakládá. Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

Zákony a předpisy:  zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2009.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzám návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas s naším využíváním souborů cookie. Další informace.